Do các hạn chế theo Luật về các trò chơi cờ bạc ra ngày 19/11/2009, bạn sẽ có các thông tin chi tiết về hoạt động của công ty Casinos Poland và công ty phụ thuộc vào nó, tức Công ty TNHH Casinos Poland CP sau khi liên hệ bằng điện thoại hay gửi thư e-mail.

VĂN PHÒNG HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ CỦA CASINOS POLAND


Wolność, số nhà 3a, 01-018 Warszawa
+48 22 862 28 80 (từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc của văn phòng)
biuro@casinospoland.pl

LIÊN HỆ DÀNH CHO TRUYỀN THÔNG


Krzysztof Barszcz
media@casinospoland.pl
+48 661 340 070

DATA PROTECTION OFFICER


Waldemar Gełzakowski
rodo@casinospoland.pl

LIÊN HỆ VỚI CÁC CASINO

Bielsko-Biala: +48 33 472 73 71
Lodz: +48 42 663 07 02
Katowice: +48 32 732 29 70
Krakow: +48 12 420 31 20
Warszawa Hilton: +48 22 351 72 60
Warszawa Marriott: +48 22 584 96 50
Warszawa WAWA: +48 22 584 96 50
Wroclaw: TEMPORARILY CLOSED

HAY THÔNG QUA VIỆC DÙNG BIỂU MẪU
Tôi khẳng định đã tìm hiểu về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân