Działalność kasyn grupy Casinos Poland regulowana jest Ustawą o grach hazardowych

z dnia 19 listopada 2009 r.

W skład grupy wchodzą Casinos Poland Sp. z o.o. i jej spółka zależna Casinos Poland CP Sp. z o.o.

 


Casinos Poland Sp. z o.o.

ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa
Sąd Rejonowy dla Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS
Rejestr Przedsiębiorców 0000016809
NIP 526-020-92-60
Regon 001308154
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 100 000 zł

Spółka prowadzi dwa kasyna - kasyno we Wrocławiu i w KatowicachCasinos Poland CP Sp. z o.o.

ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa
Sąd Rejonowy dla Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS
Rejestr Przedsiębiorców 0000429850
NIP 527-268-19-91
Regon 146264724
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 300 000 zł

Spółka prowadzi sześć  kasyn - kasyno w Hotelu Marriott w Warszawie, Warsaw Casino w Hotelu Hilton w Warszawie,
kasyno WAWA w Warszawie, kasyno w Bielsku-Białej, Krakowie i ŁodziInspektor Ochrony Danych - Waldemar Gełzakowski rodo@casinospoland.pl