Hoạt động của các casino của nhóm Casinos Poland theo quy định của

Luật về các trò chơi cờ bạc ra ngày 19/11/2009

 

Trong thành phần của nhóm có Công ty TNHH Casinos Poland và công ty phụ thuộc vào nó là Công ty TNHH Casinos Poland CP


 

Công ty TNHH Casinos Poland


 

phố Wolność, số nhà 3A, 01-018 Vác-sa-va

 

Tòa án khu vực cho Tòa phụ trách kinh tế ở Vác-sa-va

  XIII Phân ban KRS Đăng ký các Doanh nghiệp 0000016809

 Mã số thuế NIP 526-020-92-60

  Mã số kinh doanh 001308154

Vốn điều lệ của Công ty là 5 100 000 zloty

 


 

Công ty TNHH Casinos Poland CP


phố Wolność, số nhà 3A, 01-018 Vác-sa-va


Tòa án khu vực cho Tòa phụ trách kinh tế ở Vác-sa-va

XIII Phân ban KRS Đăng ký các Doanh nghiệp 0000429850

Mã số thuế NIP 527-268-19-91

Mã số kinh doanh 146264724

Vốn điều lệ của Công ty là 5 300 000 zł

 


Data Protection Officer - Waldemar Gełzakowski rodo@casinospoland.pl