AN TOÀN của Bạn là mối ƯU TIÊN của chúng tôi!

Chúng tôi đã đưa ra một loạt các thủ tục an toàn bổ sung liên quan đến khách và nhân viên của mình để cho việc đến casino của Bạn là an toàn.

Chúng tôi dùng các chất tẩy trùng và vệ sinh cùng các camera đo nhiệt độ, chúng tôi áp dụng các nguyên tắc giữa khoảng cách xã hội, còn trong số các thủ tục được đưa ra có:

 Nếu bạn có các câu hỏi thêm – hãy liên hệ trực tiếp với các casino của chúng tôi.